Právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v následujících oblastech práva:

Obchodní právo

Poskytujeme právní služby v celé šíři obchodního práva, do nějž spadá například zakládání a likvidace obchodních společností, soudní spory týkající se dodavatelsko - odběratelských vztahů, poradenství statutárním orgánům, převody obchodních podílů atd.

Trestní právo

Obhajujeme obviněné v trestních řízeních, a to od přípravného řízení, přes hlavní líčení, odvolací řízení až po podání dovolání u Nejvyššího soudu. Zastupujeme poškozené. Sepisujeme trestní oznámení, stížnosti, žádosti o propuštění z vazby atd.

Fúze a akvizice (M&A)

Klientům poskytujeme právní služby zejména při prodejích podniků a při přeměnách obchodních společností (fúze, rozdělení, změna právní formy, příhraniční přemístění sídla).

Správa nemovitostí, bytové právo

Do této oblasti práva patří správa nemovitostí, převody bytových jednotek, zakládání společenství vlastníků jednotek, likvidace bytových družstev apod.

Dědické právo

Zastupujeme dědice v dědickém řízení včetně dědických sporů. Sepisujeme závěti, poskytujeme poradenství např. při zanechání dluhů zůstavitelem.

Správa a vymáhání pohledávek

Spravujeme, kupujeme a vymáháme pohledávky.

Pracovní právo

Sepisujeme mj. pracovní smlouvy, výpovědi, interní směrnice. Máme bohaté zkušenosti s pracovněprávními spory jak z pohledu zaměstnavatele tak jako právní zástupci zaměstnance.

Rodinné právo

Zastupujeme klienty mj. v rozvodových řízeních, v řízeních o vyživovací povinnosti, o vypořádání společného jmění manželů či v řízeních o popření otcovství.

Insolvence

Zastupujeme dlužníky a věřitele v insolvenčních řízeních, tzn. přihlašujeme pohledávky, sepisujeme insolvenční návrhy či bráníme klienta proti tzv. šikanózním insolvenčním návrhům. Sepisujeme návrhy na oddlužení, tzv. osobní bankrot.

Smlouvy

Pro klienty sepisujeme řady druhů smluv odpovídající právě jejich konkrétním požadavkům (kupní, zprostředkovatelské, darovací, o dílo, mandátní, smlouvy o přepravě apod.)

Veřejné zakázky

Poskytujeme kompletní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek, a to pro zadavatele i uchazeče.

Veřejná doprava

Podíleli jsme se mj. na přípravě nabídkového řízení pro výběr autobusového dopravce jednoho z krajů v České republice a výběrového řízení na železničního dopravce.

Právní audit (DD)

Klientům nabízíme právní audit zejména při koupi obchodního podílu či při koupi podniku. Díky tomu pomáháme předejít možným rizikům a nepříjemným překvapením.

Zemědělské právo

Klientům můžeme pomoci v nájemních sporech, s žádostmi o dotace či s vypořádání nároků z transformace dle zákona č. 42/1992 Sb.