Mgr. Josef Balín LL.M. - advokátní kancelář s mezinárodními kontakty

Naše advokátní kancelář poskytuje profesionální právní služby v České republice a prostřednictvím zahraničních kolegů i v  Německu, Itálii a na Slovensku.

Klientům nabízíme především vysokou úroveň právního poradenství a zahraniční zkušenosti získaných mimo jiné na univerzitách v Německu či Rakousku.

Díky předchozím pracovním zkušenostem jak u velkých nadnárodních právních firem, tak v malých advokátních kancelářích u venkovských advokátů, jsme získali přehled v různých oblastech práva a zkušenosti s řešením různých typů problémů. To je naší jedinečnou výhodu oproti jiným advokátním kancelářím. Této výhody dovedeme ve prospěch klienta při právním poradenství i soudních jednáních bezezbytku využít!

Komplexní právní služby poskytujeme jak fyzickým osobám, tak podnikatelským subjektům v českém a německém jazyce, přičemž je důsledně respektována povinnost mlčenlivosti, osobní přístup a individuální požadavky klientů.

obrázek knihy